مقدمه

پیشگفتار

فیلم و سینما تاثیرگذارترین رسانه بیان و بازنمایی عصر ارتباطات است. با توجه به ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد توسط سازمان یونسکو و قرار گرفتن آن به عنوان اولین شهر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی، اهمیت حفظ و احیاء گنجینه‌های فرهنگی، اجتماعی و آیینی برجای مانده از پیشینیان، نمودی مثال‌زدنی در این شهر خشتی و کهن یافته است. از این رو برگزاری یک جشنواره فیلم ملی که افق بین‌المللی را پیش رو دارد و توجه به میراث‌های معنوی و ارزشمند برای بشریت را سرلوحه خود قرار داده، در این شهر تاریخی و جهانی به جا و لازم است. این جشنواره علاوه بر ایجاد انگیزش در جوانان و ارتقاء سطح هنر فیلمسازی، به کنکاش و پاسداشت هویت ملی و ریشه یابی فرهنگی اهمیت بیشتری بخشیده و بستری مناسب برای شناساندن و به تصویر کشیدن بناهای تاریخی، آیین‌های مذهبی، صنایع دستی، مشاغل سنتی، مشاهیر و شخصیت‌های تاریخ‌ساز، رسوم و آداب کهن اجتماعی، گنجینه‌های میراثی و جاذبه‌های گردشگری میهن عزیزمان ایران را فراهم می‌آورد.

مبحث آموزش و حمایت از تولید فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند و پویانمایی با رویکرد تمرکز به میراث جهانی، تاریخی و معنوی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است تا علاوه بر زمینه‌سازی درخشش هنرمندان فیلمساز در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، موجب رشد و بالندگی فرهنگی و هنری در سطح جامعه و همچنین ایجاد پویایی در نسل جوان برای توجه هرچه بیشتر به هویت تاریخی و میراث بر جای مانده از گذشتگان گردد.

 

معرفی جشنواره

«ساباط» به معنی پوشش و سقف راه، توالی سایه و نور در کوچه‌های خشتی را برای رهگذران فراهم می‌آورد. این میراث کهن معماری، همبستگی و آسایش به مردم می‌بخشد. بر همین وجه تشابه، هنر سینما از توالی تصویر و آمد و شد نور و سایه شکل می گیرد و استعاره‌ای از مفهوم راستین زندگی را برای همدلی انسان‌ها بر پرده نقش می‌زند.

نشر و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی-ایرانی با توجه به اهمیتی که حفظ و احیای میراث گذشتگان بر آیین زندگی و ادراک هویت ملی دارد، هدف ماست.

ثبت بافت تاریخی شهر یزد به عنوان میراثی جهانی از سوی سازمان یونسکو و لزوم خلق و ثبت تصاویر ماندگار و زیبا توسط هنرمندان فیلمساز به ویژه نسل جوان از این معماری با شکوه ما را بر آن داشت تا در اندیشه تصویرسازی و معرفی تمامی میراث‌های معنوی و تاریخی ایران فرو رویم و به دغدغه پاسداشت یادگارهایی که هویت ما را معنا می‌بخشند بپردازیم؛ باشد که گامی بلند برای حفظ این میراث‌های ارزشمند و تکرارناپذیر برای آیندگان برداشته شود.