پایان کار هیئت انتخاب اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد

بازبینی فیلم‌های ساباط یزد به پایان رسید... با پایان مهلت ارسال آثار به اولین دوره جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد، کار بازبینی فیلم‌های ارسالی توسط هیئت انتخاب جشنواره انجام شد ...

آغاز به کار گروه هیئت انتخاب اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد

روه هیئت انتخاب جشنواره، بازبینی آثار دریافتی را در محل عمارت تاریخی حیرانی واقع در بافت تاریخی شهر یزد آغاز کردند ...

اعضای هیئت انتخاب پویانمایی اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد معرفی شدند

معرفی اعضای هیئت انتخاب پویانمایی جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد ...

اعضای هیئت انتخاب مستند اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد معرفی شدند

عرفی اعضای هیئت انتخاب مستند جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد ...

اعضای هیئت انتخاب داستانی اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد معرفی شدند

معرفی اعضای هیئت انتخاب داستانی جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد ...

رونمایی از تیزر اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد

در نشست کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد، از تیزر اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد رونمایی شد ...

اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد

اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد با موضوع میراث جهانی، تاریخی و معنوی ۲۰ لغایت ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۸ شهر میراث جهانی یزد ...

سومین رویداد جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد

کارگاه آموزشی دریافت نقش در ارتباط با متن افشین هاشمی ...

دومین نشست شورای سیاستگذاری جشنواره ساباط یزد برگزار شد

دومین نشست مشترک شورای سیاستگذاری و شورای تخصصی جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد روز جمعه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۸ در شورای شهر یزد برگزار شد ...

مهلت ارسال آثار تمدید شد

به گزارش دبیرخانه اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد، مهلت ارسال آثار تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ تمدید شد ...