جشنواره ساباط با قدرت سینما، یزد را معرفی می‌کند

سید حسین پیغمبری مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یزد گفت: جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد با قدرت سینما، یزد را معرفی می‌کند ...

جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد، خط ارتباطی بین سینما و میراث تاریخی

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد، مطرح کرد: جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد خط ارتباطی بین سینما و میراث تاریخی است ...

جشنواره ساباط هویتی هنری به یزد می‌دهد

گفتگو با احمد طالبی، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد ...

ساباط به دنبال جریان‌سازی فرهنگی در یزد است

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد بیان داشت: ساباط به دنبال جریان سازی فرهنگی در یزد است. ...